Водни пътища базирани на CEMT клас

CEMT класът предоставя индикация относно допустимите размери на водния път. Моля, проверете подробните параметри на водните пътища за конкретни ограничения на размерите.

Горната карта съдържа също така обекти/точки на интерес за вътрешното корабоплаване и РИС услуги, като например Известия до корабоводителите (Notices to Skippers), планиране на маршрути и пътувания (Route- and Voyage planning), електронно докладване (Electronic Reporting). Така наречения "РИС индекс" е предоставен от съответните EuRIS партньори. Приближете и натиснете върху точките за повече информация.

Прочети още...