Заетост на корабни места

Забележка за тази карта:

За изчисление на заетостта на корабните места се използва алгоритъм за детектиране на акостиране за да се провери къде са акостирали  корабите. Това се постига като се използва скоростта на корабите. Когато скоростта се намали под определена стойност, корабът се счита за акостирал. 

Заетостта на корабни места се изчислява като се използват размерите на кораба и размерите на корабното място. Има два метода, които се основават на предоставените размери на корабното място (изчисление само на дължина или площ). При липса на посочени размери (на кораба) корабното място се оцветява в сиво. Това показва, че не е било възможно да се извърши изчисление.

Прочети още...