Електронното докладване позволява електронен обмен на данни между корабите и компетентните органи във вътрешното корабоплаване. Целта е да се избегне многократното докладване на капитаните пред компетентните органи и да се ограничи предоставянето на едни и същи данни, свързани с пътуване, до различни органи и/или търговски страни и по този начин да се намали административното натоварване по вътрешните водни пътища. 

В сила са международните стандарти и процедури за обмен на електронни съобщения. Компетентните институции и други заинтересовани страни (корабособственици, капитани, товародатели, терминали, пристанища) обменят данни в съответствие с тези стандарти и правила.

Електронното докладване се поддържа в много държави, като до скоро то се използваше основно за подпомагане на управлението на трафика. EuRIS вече позволява правилното споделяне на информация както с публични, така и с частни лица (винаги със съгласието на корабособственика). 

 

Достъпни са различни платформи за потребителите на водни пътища, за да изпълнят по електронен път изискванията за докладване на властите:
 • BICS: www.bics.nl
  • позволява електронно отчитане чрез платформата BICS, широко приложима в Нидерландия, Белгия или Германия по реките Рейн и Мозел
 • CEERIS: www.ceeris.eu 
  • обхваща по-голямата част от река Дунав и река Елба в Чехия, позволявайки електронно докладване в страните партньори на CEERIS Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия и Словакия.  
 • eRIBa: https://eriba-platform.be 
  • позволява по-лесно дигитално докладване по всички водни пътища във Фландрия и в Западна Шелда (включително нидерландската страна на пристанището на Северно море).
 • VELI: https://www.vnf.fr/veli/Login.html
  • докладвайте своя товар онлайн с VELI преди началото на Вашето пътуване по всички водни пътища във Франция.

В бъдеще се обмисля общоевропейско свързване на различните системи за електронно докладване, за да се намали натоварването на потребителите и да се даде възможност за еднократно въвеждане на данни и отчитане само веднъж. 

 

Повече информация за европейските стандарти можете да намерите на https://www.cesni.eu/en/

Повече информация за действащите разпоредби можете да намерите в националните органи и съответните международни речни комисии:

 
Прочети още...