ВЪВЕДЕНИЕ

По-голямата част от услугите/данните, предлагани в EuRIS, могат да бъдат достъпни и чрез уеб услуги (Open APIs). Те включват:

 • референтни данни (RIS Index, мрежа)
 • обекти от фарватера (шлюзове, мостове, кейове, терминали и др.)
 • динамична информация за фарватера (нивота на водата, просвет на моста, разтоварване и т.н.)
 • динамична информация за трафика (позиции, гъстота на трафика и т.н.)
 • транспортна информация (маршрут, информация за пътуването и т.н.)

Интерфейсите и тяхното съдържание са описани в Open Service Portal. Публично достъпните категории услуги могат да бъдат тествани без регистрация, като натиснете върху функционалния бутон „Try it out“ на услуга в  Open Service Portal 

Допълнителна документация и информация за разработчици относно API, включително примерен код, можете да намерите на следната страница: API документация

Използването на EuRIS APIs е безплатно. Ако използвате нашите данни или услуги, включете следната информация за източника:

 • API/Service [име на API/услуга] осигурена/и от EuRIS (eurisportal.eu) 

СИГУРНОСТ

Приложните програмни интерфейси на EuRIS, предоставящи чувствителни данни, са защитени.

За постоянно използване на интерфейсите, както и за интегрирането им в приложения на трети страни (например разработчик на приложения), е необходимо да се изпълнят следните изисквания:

Клиентът трябва да има валиден токен OauthV2. EuRIS поддържа удостоверяване чрез OAUTH v2/Open ID връзка. Интегрирани са сървъри за идентификация и могат да се използват за различни методи за удостоверяване (вижте: https://identityserver4.readthedocs.io/en/latest/intro/big_picture.html).

За да използвате защитени EuRIS услуги, трябва да имате оторизиран акаунт. Потребителят също трябва да има необходимите клиентски идентификационни данни за OAuth V2 за комуникация между машината. Процесът на удостоверяване предвижда клиентският код да поиска необходимите токени, използвайки предоставените клиентски идентификационни данни. Токенът на носител се използва при по-нататъшна комуникация в уеб услуги. 

За да получите необходимите клиентски идентификационни данни, моля, изпратете заявка чрез формата за контакт до бюрото за помощ, включително следната информация:

 • Име на кандидата (включително лице за контакт на компанията)
 • Фирма/частно лице
 • Адрес
 • Причина за употреба
 • Необходими интерфейси / данни

След успешна проверка, отговорният администратор на EuRIS предоставя необходимата информация, която гарантира неограничено използване на исканите интерфейси.

Прочети още...