Страницата EuRIS съдържа много информация за вътрешните водни пътища, но също така и за потребителите, които участват активно във Вътрешноводния Транспорт. EuRIS портала събира и обработва тази информация за да се осигури надежден и ефективен Вътрешноводен Транспорт.

По време на разработката и поддръжката на тази уеб страница, безопасността и сигурността на всички свързани с поверителността и чувствителни търговски  данни са основен приоритет като се гарантира, че този тип информация е достъпна само за потребители, които имат право да я виждат.

Прочети още...

Потребителски групи

Целта на този портал е да привлече много потребители, но това определено не означава че всички ще имат достъп до всички данни. Само ограничена част ще бъде публично достъпна.

Статичните данни, по отношение на характеристиките на водните пътища и актуалните данни за тях, са публично достъпни за всички. От друга страна, позицията на корабите е анонимизирана, така че тези кораби не са разпознаваеми за потребители, които нямат достатъчно права. Собственикът / операторът на кораба може да го регистрира и тогава да прецени кой и каква информация има право да вижда.  

Оторизираните служители, като отговорни органи и оператори на фарватера, имат достъп до тези данни постоянно, в контекста на ефективно и безопасно корабоплаване по водните пътища. Тези служители са задължени да боравят с тези данни с необходимото внимание, в контекста на техните задължения. В случай на инцидент например, те могат да информират спешните служби за актуалната ситуация в района, за да се вземат необходимите предпазни мерки.

 

Прочети още...

Потребители спрямо организации

 

За да се обработва поверителността коректно, организациите (или компаниите) също са включени в системата.

Ако не сте свързани с организация като EuRIS потребител, Вие въпреки това имате още много възможности. Например, имате възможност да се абонирате за получаване на електронни писма, може да заявите права за достъп до определени кораби, и др. За да управляватe тези услуги използвайте менюто "моят акаунт". Когато създадете обикновен потребител на уеб портала, няма да бъде създадена организация по подразбиране. Организацията е необходима само ако искате да управлявате кораб или терминал. 

Първият човек, който регистрира организация в портала, автоматично става администратор на тази организация. Когато сте администратор на Вашата организация, Вие имате възможност да добавяте други хора към нея. Това може да са обикновени потребители или администратори. Администраторът има някои допълнителни възможности в сравнение с обикновения потребител. Администраторът може да регистрира кораби и да управлява правата за гледане, регистриране на терминали и да добавя хора към организацията.

 

 

Прочети още...

Регистрирани кораби

Когато някой подаде заявка за да стане член на организация или да получи права за достъп до кораб Вие, като администратор, ще получите известие в портала. С други думи, администратора на организацията определя коя информация е свободна. 

Веднъж щом кораб е бил присвоен към организация, администраторът на тази организация може да определи настройките за поверителност на този кораб. Тогава ще може да самостоятелно да определите коя информация за кораба да се показва и на кого.

Чрез менюто "Моите кораби" в "Моят EuRIS" Вие може да определите тези настройки, отделно за всеки кораб. В допълнение към общите настройки на ниво кораб, Вие може също да назначите права индивидуално на потребител на EuRIS. Може да дадете на този потребител допълнителни права за проследяване на един или повече от Вашите кораби. Това може да бъде за ограничен период или за неограничено време. Чрез прегледа на Вашите права за достъп, Вие винаги имате информация кой има права да следва Вашите кораби. Като собственик на информацията, Вие самостоятелно решавате кой и до каква информация има достъп!

В допълнение към настройките за клас на поверителност, Вие можете да предоставите на други потребители (пр. агенти) права за докладване за Вашите кораби в  CEERIS (Central and Eastern European Reporting Information System). За да разрешите тази функционалност, проверете, че сте активирали това поле.

 

Прочети още...

Класове на поверителност

Вие може да избирате от 6 класа за определяне на настройките за поверителност: кои данни се показват на обикновените потребители на EuRIS.

КЛАС 1: 

Само позицията на кораба ще бъде показана на картата.

КЛАС 2: 

В допълнение към позицията на кораба, неговите размери и тип на АИС транспондер (A или B) също ще бъдат показани за този клас.

КЛАС 3: 

Цялата излъчена АИС информация се показва, когато изберете този клас. Това означава, че в допълнение към данните от Клас 2, името, MMSI номера и други АИС данни ще се показват. 

КЛАС 4: 

В допълнение към АИС информацията, данни за пътуването и товара също ще бъде показана. Това са всички данни, които са събрани в контекста на електронното докладване. Ако крайната дестинация на пътуването е налична в EuRIS, ETA (очакваното време на пристигане) също ще бъде показано. 

КЛАС 5: 

В допълнение към данните от клас 4, ETA ще бъде показано и в успешно преминатите точки от маршрута (определени шлюзове, мостове...).

КЛАС 6: 

При избор на този клас, всички налични данни ще бъдат показани. Това означава, че ATA (действителното време на пристигане) също е показано в преминатите точки от маршрута. Този клас се изисква и за да позволи на други потребители да проследяват пътуването на кораб, включително планът за пътуване (ETA и ATA).

 
Прочети още...