РИС в 5 минути

Прочети още...

EURIS COMEX предоставя лесен за употреба достъп до Речни Информационни Услуги (РИС) и Управление на коридори. Тази концепция на хармонизирани услуги за оптимизиране на трафика и транспортните процеси по европейските фарватери е изцяло фокусирана върху сигурността и оптималната употреба на инфраструктура.

Инфографиката показва каква информация можете да откриете в тази уеб страница и как можете да се възползвате от нея. 

Прочети още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАРВАТЕРА (1)

Географска, хидроложка и административна информация за водния път за потребителите на EURIS за да могат да планират, извършат и наблюдават пътуване.

ТАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА (2)

Информация, която влияе директно върху решенията на капитана при навигация: електронна навигационна карта (IENC) с местоположение и идентификация на всички цели, засечени от радара на борда, както и информация за неочаквани смущения в трафика в близост.

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА (3) (6)

Информация от значение за вземане на средно и дългосрочни решения от потребителите на EURIS при планиране на сигурно и гладко плаване, оптимална употреба на кораби, времена за изчакване и заетост на шлюзове, (не)очаквани пречки (3), експлоатационни времена (6) и т.н.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯТА (5) (7) (3) (4)

Дейности по време на инциденти и бедствия; информация относно местоположението и типа на инцидента (5), връзка със спешните служби (7) и съобщения до корабите (3) в близост (4). 

СИСТЕМИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (INLAND ECDIS)

Изобразяване на електронни навигационни карти и допълнителна информация. Inland ECDIS допринася за сигурността и ефективността на вътрешната навигация, а също така и за опазване на околната среда. Inland ECDIS, комбинирано с информацията получена от АИС, също предоставя добавена стойност към РИС.

ЕЛЕКТРОННО ДОКЛАДВАНЕ И ОБМЕН НА ДАННИ (15) (9) (10) (14) (16)

Имате възможност да докладвате вашето пътуване (15) и детайли за товара електронно (9) с цел да се намалят административните процеси при шлюзоване (10) и към други РИС отговорни институции (14). Качеството на вашите собствени референтни данни също се повишава чрез връзката с Европейските референтни бази данни (16).

ИЗВЕСТИЯ ДО КОРАБОВОДИТЕЛИТЕ (NTS) (3)

Известията до корабоводителите от национални и местни (водни) мениджъри относно статуса на вътрешно водната плавателна инфраструктура (като мостове и шлюзове), временни блокади (3) на водния път, работни дейности, водни нива и заледяване. 

АИС ЗА ВЪТРЕШНО ВОДНО КОРАБОПЛАВАНЕ (8) (12) (10) (15)

Вътрешният АИС (Автоматична идентификационна система за вътрешно водно корабоплаване) (8) е идентификационна система, която автоматично предава информация относно името, позицията, скоростта и посоката на речен кораб. Разположени на брега АИС станции (12) позволяват по-добро използване на инфраструктурата,  дава възможност трафичните постове да работят по-ефективно (10) и позволява спедиторите и терминалните оператори (15) да подобрят тяхното логистично планиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТНАТА ЛОГИСТИКА (1) (11)

Преглед на оптималните маршрути (1) и време на пристигане (11) за спедитори и плановици.

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ (13)

РИС отговорните институции получават представа за липсваща корабна информация, например за опасни товари или незаплатени транспортни задължения. Това позволява корабоводителите да бъдат информирани навреме за да продължат да се съобразяват. В допълнение, личната информация се третира с максимално спазване на поверителност.

 
Прочети още...