Управление

Порталът EuRIS е създаден в рамките на проекта RIS COMEX (съфинансиран от Европейския съюз (CEF)) и сега се управлява съвместно от следните 13 организации (юридически лица):

Operator  Name and address

 1. in Austria:

 

via donau – Österreichische Wasserstraßen-GmbH
Donau-City-Straße 1
1220 Vienna
email: euris.support@viadonau.org

 2. in Belgium:

 

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt
email: ris@vlaamsewaterweg.be

 3. in Bulgaria:

 

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
бул. Шипченски проход 69, 1574 София, България
email: support_bg@bgports.bg

 4. in Croatia:

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Prisavlje 14, 10 000 Zagreb Data protection
email:
 5. in the Czech Republic 
 
Státní plavební správa Jankovcova 4 170 04 Prague 7, Czech Repbulic
email:euris@lavdis.cz

 6. in France:

 

 

Voies navigables de France
175 rue Ludovic Boutleux
CS30820
62408 Béthune cedex
email: sif@vnf.fr

 7. in Germany:

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Am Propsthof 51 53121 Bonn, Germany
email: euris-support.gdws@wsv.bund.de
 8. in Hungary:

Hungarian National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications (RSOE) Elnök utca 1 Budapest, 1089, Hungary
email: euris@pannonris.hu
 9. in Romania:

Romanian Naval Authority Constanta Port No. 1 900900 Constanta, Romania
email: helpdeskeuris@rna.ro
10. in Serbia:

Ministry of Construction, Transport and Infrastructure Directorate for Inland Waterways Francuska 9 11000 Belgrade, Serbia
email:
11. in Slovakia:

Transport Authority Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava, Slovakia
email: ris@nsat.sk

12. in the Netherlands:

 

Ministry of Infrastructure and Water Management Rijkswaterstaat
Traffic and Water Management Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht, The Netherlands
email:eurishelpdesk@vinnenvaart.org

13. in Luxembourg:


Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Direction Navigation fluviale et Logistique
4, Place de l’Europe . L-1499 Luxembourg
email: euris.support@sn.etat.lu

 

Техническа поддръжка

Техническата и организационна потребителска поддръжка (поддръжка от първо ниво) се предоставя от националните центрове за помощ на горепосочените организации. Поддръжката и администрирането на системата се извършва от доставчика на поддръжка на EuRIS:

ALSIC NV
Derbystraat 25
9051 Gent
Belgium
info@alsic.be

Цели

Услугите на EuRIS включват предоставяне на информация свързана с фарватера, инфраструктурата, трафика и транспорта на корабни оператори (напр. капитани и ръководители на флоти) и логистични потребители по отношение на транспорта за европейските вътрешно водни пътища и допълнителни услуги по избор. Порталът EuRIS е съвместна собственост на горепосочените юридически лица.

Политика за електронни писма

Информацията, съдържаща се в електронните съобщенията (имейли) на EuRIS е привилегирована и поверителна и е за изключително ползване от адресата. Лицето, което получава съобщения и което не е адресат, негов служител или представител няма право да използва, разкрива или възпроизвежда съдържанието им.

Прочети още...