Услугата планиране на пътуване е в процес на подобряване. Можете да ни помогнете: ако откриете грешки или грешни изчисления, моля, уведомете ни чрез  контактната форма. Оценяваме вашия принос! Прочети още...

Планиране на пътуване

Направление

Услугата за "Планиране на пътуване" изчислява най-бързия маршрут между зададените начална и крайна точка (включително възможност за добавяне на междинни точки). При изчислението се вземат предвид размерите на кораба, параметрите на фарватера, оперативното време на шлюзове и мостове, приливни прозорци и активните известия до корабоводителите. Изчислението може да се направи с помощта на предварително зададени скорости или средна продължителност на преминаване през определени участъци (бета услуга - възможни са отклонения)

Забележка: моля, внимателно проверете размерите. CEMT класовете са само за информация.

Може да получите помощ за тази услуга тук.


Прочети още...