EuRIS geeft u eenvoudig toegang tot alle informatie die u nodig heeft als schipper, scheepseigenaar of logistieke dienstverlener op de belangrijkste Europese vaarwegen. U kunt uw schepen registreren en hun route volgen, een bericht ontvangen wanneer een van uw schepen een bepaald punt op het netwerk passeert en informatie opvragen over schepen, reizen en lading. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Als eigenaar van de informatie bepaalt u altijd wie welke informatie mag zien.

EuRIS presenteert alle vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie van dertien Europese landen op handige kaarten of in tabellen, met

  • een realtime verkeersbeeld
  • positie-informatie van geautoriseerde vaartuigen
  • scheepvaartberichten
  • actuele waterstanden, afvoeren, doorvaarthoogtes, waterdieptes
  • informatie over de vaarwegen, bruggen, sluizen, ligplaatsen, terminals
  • de bedientijden van sluizen en bruggen
  • een route- en reisplanner
  • reisduur en verwachte aankomsttijden
  • en nog veel meer

EuRIS brengt alle relevante informatie samen op één plek!

Persoonlijke instellingen

In het “Mijn RIS”-menu heeft u veel opties om de informatie die u ontvangt over uw schepen, reizen en belangrijke objecten te personaliseren.

U kunt zich abonneren op Scheepvaartberichten om onmiddellijk bericht over beperkingen op de vaarwegen te ontvangen.
Met automatische meldingen ontvangt u direct een melding als er iets op uw route gebeurt, als de geschatte aankomsttijd in gevaar komt, als er nieuwe versies van Inland ECDIS-kaarten beschikbaar zijn, enzovoort.

De Routeplanner kan u helpen bij het bepalen van de te nemen route. En met de Reisplanner berekent u met één druk op de knop uw reis. Deze applicatie houdt rekening met scheepsafmetingen, vaarwegeigenschappen, bedientijden van sluizen en bruggen, getijdevensters en actieve Scheepvaartberichten.

De eigenaar van de informatie bepaalt wie toegang heeft tot zijn informatie, door het verlenen of intrekken van rechten. Zo is uw privacy altijd gegarandeerd.

 

Over het EuRIS platform 

Het EuRIS-platform is het resultaat van een samenwerking tussen 13 Europese landen. Het systeem verzamelt landelijke informatie en diensten die nu voor u toegankelijk zijn - allemaal op één plek.

De internationale samenwerking is tot stand gekomen binnen het project RIS COMEX dat liep van 2016-2021. Het was een door de CEF gefinancierd project met meerdere begunstigden, gericht op de definitie, specificatie, implementatie en duurzame exploitatie van Corridor RIS Services.

Met de lancering van EuRIS is de operationele uitwisseling van RIS-gegevens op Europese schaal een feit. Dit moet verkeersmanagement door de overheid en transportmanagement door de logistieke sector mogelijk maken. De diensten en informatiedekking zullen voortdurend worden verbeterd.

Lees meer...