Планиране на пътуване или на маршрут

Прочети още...

Калкулатора за планиране в EuRIS има 2 режима на работа: „Планиране на маршрут“, който изчислява най-краткия път между две точки и „Планиране на пътуване“, който изчислява зададения път и взема предвид ETD (очакваното време на отплаване), работното време на шлюзовете и мостовете и възможните ограничения/забавяния/препятствия (известия до корабоводителите) по маршрута. Началната и крайна точка от маршрута могат да бъдат избрани от картата или чрез въвеждане в полетата. Могат да бъдат добавени размери и тип на кораба, както и междинни точки и др. Въз основа на тези входни параметри ще получите един или два резултата - най-бързия и най-краткия маршрут.

Забележка: Моля, проверете внимателно въведените размери. Предложените типове кораби отговарят на максимално допустимите размери за различните СЕМТ класове и са само за информация.

Ако срещате затруднения при използването на „Калкулатор за планиране“, моля свържете се с нас чрез формата за контакт


ТЪРСЕНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Може да използвате „Калкулатор за планиране“ чрез един от следните методи:

А. Избор на местоположение от картата (виж примера по-долу):

1. Натиснете върху символа за местоположение за начало и край на пътуването

2. Изберете желаното място на картата

3. Името на избраното местоположение се появява в съответното текстово поле

Б. Избор на местоположение по име:

1. Започнете въвеждане на името

2. Първите 15 съвпадения се появяват в списък (сортирани по тип обект)

3. Изберете желаното място (тази стъпка е много важна)